Podcast about Diversity & Inclusion (Dutch spoken)

Inclusie en diversiteit. Het zijn twee termen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en die vandaag terug te vinden zijn in zowat iedere beleidsnota of actieplan. Hierdoor verschuiven de normen traag richting een wereld met meer insluiting van achtergestelde groepen. In Fokus Podcast getuigen   twee  geëngageerde ondernemers en een onderzoeker hoe zij deze realiteit mee vorm proberen te geven. Een gesprek over hoe om te gaan met tegenkanting, het belang van communities en… sekspeeltjes. 

... Het kledingmerk Like Panda, dat dit voorjaar werd gelanceerd, wil deze evolutie wind in de zeilen geven door ze een symbool te geven. “Via onze kledij willen we in de eerste plaats een community creëren van mensen die iedereen aanvaarden voor wie ze zijn als persoon, ongeacht kleur, afkomst, voorkeur of religie”, legt founder Dieter Rottier uit. De keuze voor een panda als symbool is hierbij allerminst toevallig. “De panda is zwart, wit, Aziatisch   en kleurenblind. Zo willen wij ook naar de wereld kijken”, klinkt het. 

Dergelijke communities van mensen die geloven in het belang van het streven naar inclusie zijn cruciaal. Door actief in te spelen op hun omgeving en als het ware op te treden als ambassadeurs voor deze denkkaders hebben ze immers een   grote impact op hun omgeving. “In mijn geval merk ik bijvoorbeeld dat vaders met dochters deze rol kunnen vervullen”, vertelt Lenaerts hierover. “Zij zijn namelijk heel snel overtuigd van de meerwaarde die vervat zit in het omarmen van vrouwelijke omgangsvormen voor een organisatie en zullen hier in de praktijk dan ook mee voor strijden. Voor mij zijn dat uiteraard de dankbaarste medestanders.”

Geprikkeld door dit onderwerp? Beluister dan de volledige 20ste aflevering van Fokus Podcast


Back to blog